آموزش و پرورش پیش دبستانی(صدیقی)

چرا آموزش ابتدایی در دوره پیش از دبستان اهمیت دارد؟

آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان برای رشد کلی و همه جانبه کودک اهمیت بسزایی دارد بویژه در موارد زیر:

-        شش سال اولیه زندگی کودک سالهایی حساس هستند زیرا میزان رشد در این سالها نسبت به مراحل دیگر رشد، سرعت بسیار بیشتری دارد.

-        پرورش کامل استعداهای کودک، بویژه در این سالها، نیاز به محیطی محرک و برانگیزنده دارد.

-        با افزایش مداوم تعداد مادران شاغل، گسیختن وابستگیها و نظام خانواده های سنتی، تنشهای روانی حاصل و نیز اشتغال والدین در خارج از محیط خانه که حاصل الگوی زندگی کنونی است، کودکان اغلب نمی توانند از منابع یک محیط و برانگیزنده بهره مند شوند.

-        کودکان مناطق محروم، بویژه از این نظر محرومیت های بیشتری را متحمل می شوند والدینی که بی سواد هستند توانایی تعامل مؤثر و مفید با کودکان خود را ندارند و نمی توانند به رشد مطلوب و مناسب گفتار و زبان و مهارت های شناختی کودک خود کمک کنند. فقدان تسهیلات وسایل و مواد سیفی اسباب بازی، کتاب، امکانات بازی و غیره به محرومیت های آنان می افزاید

-        آموزش و پرورش در دوره پیش از دبشتان در این زمینه بسیار حائز اهمیت است یک برنامه آموزش و پرورش مناسب در این دوره تجاربی محرک برای رشد ذهنی، زبانی، جسمی، اجتماعی و عاطفی کودکان فراهم می آورد. اگر این نوع برنامه ها به گونه مؤثری سازمان داده شوند می توانند محرومیت ناشی از کمبودهای محیط خانه را جبران کننده و کودک را در ساختن مبنایی قوی برای سهولت رشد بعدی و بارور کردن استعدادهای کاملش یاری کنند.

آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان به به عمومیت و جامعیت آموزش و پرورش ابتدایی نیز کمک می کند.

-یک برنامه آمادگی برای مدرسه کودک فراهم می کند یعنی او را با مفاهیم و مهارتهای گفتاری و جسمی که برای یادگیرری خواندن، نوشتن و حساب کردن در کلاسهای ابتدایی ضروری هستند آشنا و از این نظر آماده می کند. همچنین به رشد قابلیت ها و شایستگیهای دیگر کودک کمک می کند مانند سازش با کودکان دیگر، پیروی از برنامه های عادی روزانه، یادگیری، ساکت نشستن و تمرکز کردن بر فعالیتها در یک دوره زمانی خاص، طولانی تر شدن مدت توجه و مواردی از این قبیل

کودک در برنامه آموزش و پرورش دوره پیش از دبستان چه ویژگیهایی دارد؟

·       کودکان سه تا شش ساله ای که به مراکز پیش از دبستان می آیند ویژگیهای نسبتاً مشترکی دارند:

-        تمایل به خود محوری و خود مرکزی دارند و اساساً هر چیز را از دیدگاه و دریچه چشم خود می بینند کودکان در این سنین قادر به سازگار کردن افکار و بیان تفکرات خود از نظر دیگران نیستند

-        تمایل به یادگیری از طریق اشیای واقعی و عینی و تجربه های دست اول دارند زیرا توانایی تفکر انتزاعی و استدلال هنوز در آنان رشد نیافته است. بنابراین از طریق بازی و فعالیت به خود بهتری یاد می گیرند.

-        تأمل کوتاهی می کنند یعنی توانایی برای تمرکز کردن و توجه به فعالیتها را برای مدتی طولانی ندارند.

-        برای یادگیری کنجکاو، خودجوش و مشتاق هستند و به امور تازه با علاقه پاسخ می دهند.

-        هنوز به فعالیتهای گروهی بزرگ عادت ندارند بنابراین از فعالیته های گروهی کوچک بهره بیشتری می برند.

-        نمی توانند به مدت طولانی ساکت و آرام بنشینند زیرا نیازی درونی برای تحرک و فعالیت جسمی در این سن وجود دارد.

-        در واکنشهای عاطفی خود نسبت به بزرگترها و کودکاندیگر طبیعی و مثبت هستند

-        از تکرار به ویژه قصه و داستان و اشعار لذت می برند.

-        به طور طبیعی و با طیب خاطر به موسیقی، و اشعار دارای وزن و قافیه پاسخ می دهند.

اگر چه ویژگیهای مشترکی در هر گروه سنی وجود دارد تفاوتهای فردی در کودکان هم از نظر میزان رشد و هم قابلیت ها و تواناییها یشان وجود دارد.

هر کودک فردی منحصر است و نباید با کودکان دیگر مقایسه شود.

هر کودک باید برای رشد همگام با خود مورد تشویق قرار گیرد و نباید برای انجام امور بر او فشار وارد شود.

کودکان سه تا شش ساله از بسیاری جهات با یکدیگر تفاوت دارند.

3-4 ساله

·       بر ماهیچه های بزرگ و کوچک خود بویژه ماهیچه های انگشتان تسلط کافی ندارند.

·       به بزرگترها برای لباس پوشیدن و در آوردن، نظافت، گره زدن بند کفش و غیره وابسته هستند

·       فعال هستند ولی خیلی پرخاشگر نیستند.

·       می توانند جملات کوتاه و ساده را درک کنند.

·       واژگان گفتاری محدودی دارند.

·       مدت زمان توجه بسیار کوتاهی حدود 5 تا7 دقیقه دارند.

4-5 ساله

·       تسلط بهتری بر حرکات بدنی خود دارند.

·       اتکا به نفس بیشتری دارند.

·       با دوستان خود بیشتر مشغول می شوند و به توجه کلامی بزرگترها نیاز بیشتری نشان می دهند.

·       کمی بیشتر از گذشته به فردیت و تأیید خود تمایل نشان می دهند

·       نیرومند، فعال و سرشار از انرژی هستند. رفتارهای پرخاشگرانه بسیاری از خودشان می دهند.

·       می توانند جملاتی را با پیچیدگی کمی بیشتر درک کنند.

·       مدت زمان توجه بیشتری نسبت به سالهای قبل و حدود 10-15 دقیقه دارند.

-6 ساله ها

·       بر ماهیچه های خود به خوبی مسلطند و در حرکاتشان استقلال کاملی دارند.

·       اتکا به نفس خوبی دارند و قادر به مراقبت و برآوردن نیازهای خود هستند.

·       خواستار رفاقت با دیگران هستند و تقاضای کمتری برای جلب توجه بزرگترها دارند

·       هنوز هم در رفتار خود به فردیت و تأیید خود گرایش نشان می دهند.

·       می توانند باریهای همراه با مقررات را به آسانی بازی کنند و معنی رقابت را می فهمند و برای آن انگیزه دارند

·       فعالیت و تحرک و پرخاشگری هنوز هم در آنان ادامه دارد.

·       می توانند از دستورالعمل های پیچیده تری پیروی کنند.

·       می توانند برای انجام یک فعالیت به مدت طولانی تری توجه داشته باشند.

برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان شامل چه چیزهایی می شود؟

هدف آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان پرورش و رشد همه جانبه کودک است.

رشد زبان وگفتار             

رشد جسمی و حرکتی               

 رشد خلاقیت و ابراز وجود و درک زیباییها

 رشد ذهنی و شناختی                      

رشد اجتماعی                       

 رشد عاطفی

روش آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان: چه و چرا؟

روش آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان به طور قطعی روش بازی است یعنی باید بر اساس بازی و فعالیت استوار باشد.

/ 2 نظر / 62 بازدید
ابوبکر پوررسول

لطفا وقتی مطلبی را کپی میگیریدءمنبع آنرا بیاورید. منبع شما:کولءونیتاءترجمه:فرخنده مفیدیءانتشارات سمتء1389

ابوبکر پوررسول

لطفا وقتی مطلبی را کپی میگیریدءمنبع آنرا بیاورید. منبع شما:کولءونیتاءترجمه:فرخنده مفیدیءانتشارات سمتء1389