املا(زهرا رنجبر)

تعریف املا

املا یک مهارت زبانی بیانی است.املا فرایند انتقال زبان گفتاری به شکل نوشتاری براساس نمادهای ترسیمی و اصول قواعد دستور زبان است.(هادگز 1982).                                                         نکاتی که درتعریف فوق وجود دارد به شرح زیر است.

1-   املای  کلمات یک تکلیف بسیار پیچیده است. زیرا فراگیری آن از یک سو به میزان آمادگی دانش آموز در صحبت کردن و از سوی دیگر به میزان تبحر در ساخت و فراگیری اصول الفبای فا رسی یا نظام نمادهای نوشتاری یعنی شناخت حروف و شناخت و روخوانی کلمات وابسته است.

2-   در املا نمادهای نوشتاری شامل اصول حروف الفبا و قواعد دستور زبان فارسی جانشین نمادهای گفتاری می شود.

3-   املا همان صحبت کردن است با املا صحبت و محاوره های روزانه درقالب حروف وکلمات به صورت عینی و مشاهده پذیر معرفی می شود.

نظام نمادهای نوشتاری زبان فارسی

نظام نمادهای نوشتاری شامل اصول و حروف الفبا و قواعد دستور زبان است  زبان فارسی دارای 32 حرف با علامت یا شکل به شرح زیر است:

(الف بپ ت-ثچ-ج حخ د-ذ ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی)

اکثرالفبای فارسی از یک قاعده منظمی پیروی کرده و دارای یک صدا هستند مانند: ب-پ-ج-ج-د-ر-ژ-ش-ف-ک-گ-م-ن

برخی دیگر از حرو ف ازیک قاعده ی منظم پیروی نمی کنند و اصطلاحا بی قاعده هستند  که به دوطبقه تقسیم می شوند:

1-   حروفی که صدای آنها یکسان ولی شکل متفاوت دارند شامل:(ت-ط)،(س-ص-ث)،(ح-ه)،(ذ-ز-ض-ظ)،(ع-ء)،و (غ-ق).

2-   حروفی که دارای چند صدای متفاوت هستند شامل حروف ( و ه ی )

مصوت ها یا حروف صدادار درزبان فارسی شامل(اً، اً،آ، او،اٍ،ای) است. مصوت ها نقش بسیار مهمی را در تلفظ کلمات ایفا می کنند.

اصول آموزش املا

1-   فراگیری املا با کاربرد آن در کلاس درس  حاصل می شود.

معلمان در ارتقای علاقه دانش آموزان به لغات و بهبود نگر ش آنها نسبت به املا نقش حیاتی دارند.دانش اموزان باید احساس کنند که در یادگیری املا موفق خواهند بود از این رو فرصتی فراهم آورید تا دانش اموزان به طور مستمر از طریق نوشتن هدفمند به تبادل پیام اقدام کنند.

محیط کلاس را با استفاده از تراکت هایی که حاوی حروف لغات و قواعد دستوری است غنی کنیم.

2-   خطا یا اشتباه های املایی شاخصی برای تشخیص مراحل تحول ویا اختلالات ویژه ی یادگیری در دانش اموزان است از فرم های تحلیل خطاهایی املایی اطلاعات بسیار مفیدی در مورد بردهایی که دانش اموز در املا از ان استفاده می کند فراهم می اورد.

کلمه های درست

 

کلمه های نادرست

حافظه دیداری

حافظه شنیداری

تجسم دیداری

 سازماندهی فضایی

قواعد دستور زبان

حراست

هراست

×

 

 

 

 

سیب

سیو

 

×

 

 

 

سارا

 

 

 

/ 1 نظر / 103 بازدید
رضا

مطالب زيبايي بود موفق باشيد